دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای در آزمون استخدامی تامین اجتماعی

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای در آزمون استخدامی تامین اجتماعی
فرمت و تعداد فایل:
16 فایل zip
کل حجم فایل ها:
بیشتر از 100 مگابایت
تعداد فایل PDF :
بیش از 80 فایل PDF
تاریخ انتشار:
۱۴ مهر ۱۳۹۷
تاریخ به روز رسانی
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲،۹۹۰،۰۰۰ ریال ۱،۷۷۰،۰۰۰ ریال٪41 تخفیف

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای در آزمون استخدامی تامین اجتماعی

این بسته، کاملترین مجموعه سئوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای در آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ می باشد.

بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای برای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی شامل سه مجموعه  بشرح ذیل است:

 

مجموعه اول:  سوالات دروس تخصصی استخدامی کارشناس امور بیمه ای برای سازمان تامین اجتماعی

تعداد ۱۲۸ سوال استخدامی مدیریت منابع انسانی با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۲۱۴ سوال استخدامی مدیریت رفتار سازمانی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۴۰ سوال استخدامی اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۰۹ سوال استخدامی قانون کار با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۲۳۰ سوال استخدامی حقوق بیمه  با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۱۲ سوال استخدامی قانون تامین اجتماعی با پاسخنامه کلیدی + متن کامل قانون و جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

 

دانلود رایگان بخشی از سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان بخشی از سوالات قانون کار

دانلود رایگان بخشی از سوالات قانون تامین اجتماعی

دانلود رایگان بخشی از سوالات حقوق بیمه

 

مجموعه دوم: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی

تعداد ۳۰۶۰ سوال استخدامی فناوری اطلاعات  با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۹۴۲ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه کلیدی و تشریحی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۲۷۲ سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۳۵۷ سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۲۱۹۵ سوال استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۵۰۲ سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه تشریحی و کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۶۱۷ سوال استخدامی هوش و استعداد شغلی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۵۳ سوال استخدامی شناخت تامین اجتماعی با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

 

دانلود رایگان بخشی از سوالات استخدامی معارف اسلامی در آثار شهید مطهری

 

دانلود رایگان بخشی از سوالات معارف اسلامی – اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری

 

مجموعه سوم: اصل دفترچه سوالات آزمونهای گذشته استخدامی تامین اجتماعی

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ (شامل دروس تخصصی:  اصل و تئورهای مدیریت، رفتار سازمانی و منابع انسانی، حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ به همراه پاسخنامه

 

 

 

تاریخچه بروز رسانی بسته:

سیزدهم تیر ۱۴۰۳: تعداد ۲۵ سوال مدیریت منابع انسانی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ و یازدهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی به بسته افزوده شد.

دهم تیرماه ۱۴۰۳: تعداد ۴۰ سوال مدیریت رفتار سازمانی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ و ۱۳۹۹ و آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ و یازدهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی به بسته افزوده شد.

هفتم فروردین ۱۴۰۳: تعداد ۲۰ سوال استخدامی قانون تامین اجتماعی با پاسخنامه کلیدی به بسته افزوده شد.

پنجم فروردین ۱۴۰۳: تعداد ۲۰۲ سوال استخدامی معارف اسلامی برگرفته از کتاب معارف اسلامی در آثار شهید مطهری به همراه جزوه خلاصه شده از این کتاب در بسته قرار گرفت.

بیست و هفتم اسفند ۱۴۰۲: تعداد ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه کلیدی و تشریحی از آزمون استخدامی اداره ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۱ به بسته افزوده شد.

بیست و ششم اسفند ۱۴۰۲: تعداد ۲۱ سوال استخدامی قانون کار با پاسخنامه کلیدی به بسته افزوده شد.

بیست و سوم اسفند ۱۴۰۲: تعداد ۲۶ سوال استخدامی حقوق بیمه با پاسخنامه کلیدی و جزوه خلاصه شده به بسته افزوده شد.

هفتم اسفند ۱۴۰۲: تعداد ۷۰ سوال استخدامی معارف اسلامی برگرفته از کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری به همراه جزوه خلاصه شده از این کتاب در بسته قرار گرفت.

اول اسفند ۱۴۰۲: تعداد ۹۲ سوال استخدامی قانون تامین اجتماعی با پاسخنامه کلیدی به بسته افزوده شد.

بست و هشتم بهمن ۱۴۰۲: تعداد ۸۸ سوال استخدامی قانون کار با پاسخنامه کلیدی به بسته افزوده شد.

نهم بهمن ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (دبیری، هنرآموز) مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

چهاردهم آذر ۱۴۰۲: تعداد ۱۴ سوال درس معارف اسلامی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۱ به بسته افزوده شد.

یازدهم آبان ۱۴۰۲: تعداد ۱۱ سوال تئوری های مدیریت و برنامه ریزی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

ششم آبان ۱۴۰۲: تعداد ۱۵ سوال تئوری های مدیریت با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

یکم بهمن ۱۴۰۱: تعداد ۲۲ سوال تئوری مدیریت با پاسخنامه کلیدی از سوالات آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۷ به بسته افزوده شد.

نهم شهریور ۱۴۰۱ : تعداد ۷۵ سوال با پاسخنامه کلیدی و تشریحی از سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ به بسته افزوده شد.

چهارم شهریور ۱۴۰۱ :  تعداد ۱۵ سوال درس شناخت تامین اجتماعی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ به بسته افزوده شد

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
  • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
  • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ یا ایتا به شماره ۰۹۳۷۴۲۲۳۶۵۵ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان تسنا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.