دانلود بسته کامل سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون اسفند ۱۴۰۲)

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون اسفند ۱۴۰۲) 1

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ویژه آزمون اسفند ۱۴۰۲)

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی آموزگار ابتدایی برای آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پروش در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ می باشد که نمونه سوالات آزمون استخدامی در سالهای ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و ۱۳۹۷ و  ۱۳۹۸ و  ۱۴۰۱ و  ۱۴۰۲ در این بسته قرار داده شده است.

این بسته حاوی چهار مجموعه بشرح ذیل دارای فایل های PDF است:

 

مجموعه اول : جزوات و نمونه سوالات حیطه « عمومی »  آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی

تعداد ۱۶۴ سوال استخدامی تاریخ و فرهنگ تمدن با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی از کتاب های « خدمات متقابل ایران و اسلام » و « مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران »

تعداد ۱۴۱ سوال استخدامی  تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۹۵ سوال استخدامی معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی از کتاب های طرح کلی اندیشه اسلامی و همرزمان حسین

تعداد ۲۱۹۵ سوال استخدامی  دانش سیاسی ، اجتماعی و حقوق اساسی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی از قانون اساسی و وصیت نامه امام خمینی (ره)

تعداد ۱۳۶۸ سوال استخدامی  توانایی های عمومی و ذهنی با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

 

 

مجموعه دوم: جزوات و نمونه سوالات حیطه « اختصاصی»  آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی

تعداد ۱۲۹ سوال استخدامی اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده سند تحول بنیادین و سیاست های کلی ایجاد تحول در  آموزش و پرورش و آیین نامه اجرایی مدارس ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۷۰۰ سوال استخدامی  روشها و فنون تدریس با پاسخنامه کلیدی + چهار جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۴۷۵ سوال استخدامی روان شناسی تربیتی با پاسخنامه کلیدی + دو جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۸۴۴ سوال استخدامی  سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با پاسخنامه کلیدی + پنج جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۳۶۰ سوال استخدامی  روانشناسی رشد با پاسخنامه کلیدی + دو جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

تعداد ۱۲۲ سوال استخدامی  اختلالات یادگیری با پاسخنامه کلیدی + دو جزوه خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی

 

 

مجموعه سوم: منابع حیطه « تخصصی» آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی

تعداد ۸۵ سوال استخدامی مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتدایی با پاسخنامه کلیدی + دریافت رایگان کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی اول و ششم

تعداد ۷۰ سوال استخدامی مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده + دریافت رایگان کتاب معلم راهنمای تدریس علوم تجربی دوم و چهارم و ششم

تعداد ۸۵ سوال استخدامی مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی دوره ابتدایی با پاسخنامه کلیدی + دریافت رایگان نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی / راهنای معلم هدیه های آسمامی پایه سوم و ششم

تعداد ۶۷ سوال استخدامی مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی فارسی دوره ابتدایی با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده + دریافت رایگان کتاب معلم راهنمای تدریس فارسی دوم و چهارم و ششم + طرح روزانه تدریس فارسی اول ابتدایی

تعداد ۳۴ سوال استخدامی مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با پاسخنامه کلیدی + جزوه خلاصه شده + دریافت رایگان کتاب معلم راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی + جزوات خلاصه شده راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 

 

مجموعه چهارم: اصل دفترچه سئوالات تخصصی آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش در ادوار گذشته:

اصل دفترچه سئوالات آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پروش در سال  ۱۳۸۹ بدون پاسخنامه

اصل دفترچه سئوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پروش در سال  ۱۳۹۵ – آموزگار ابتدایی (کد خوشه ۲۵۱۷) با پاسخنامه تشریحی 

اصل دفترچه سئوالات تخصصی آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پروش در سال  ۱۳۹۶ + پاسخنامه

اصل دفترچه سئوالات تخصصی آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پروش در تیر ماه سال  ۱۳۹۷ + پاسخنامه

اصل دفترچه سئوالات تخصصی آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پروش در آبان ماه سال  ۱۳۹۸ + پاسخنامه

اصل دفترچه سئوالات عمومی، اختصاصی و تخصصی آموزگار ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پروش در اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۲ + پاسخنامه کلیدی

 

تاریخچه بروز رسانی بسته:

سیزدهم بهمن ۱۴۰۲: جزوات و سوالات استخدامی دروس روانشناسی رشد و اختلالات یادگیری به بسته افزوده شد.

نهم بهمن ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (دبیری، هنرآموز) مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

اول بهمن ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال استخدامی درس معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی با پاسخنامه کلیدی، از آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز ، مرداد ۱۴۰۲  به بسته افزوده شد.

بیست و نهم دی ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال درس تعلیم و تربیت اسلامی با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز، مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

شانزدهم دی ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال درس تاریخ و فرهنگ تمدن با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز، مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

سوم دی ماه ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

بیست و سوم آبان ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی فارسی دوره ابتدایی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

ششم آبان ۱۴۰۲:  تعداد ۱۴ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس روش ها و فنون تدریس از آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنر آموز، مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

پنجم آبان ۱۴۰۲ : تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش از آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری و هنرآموز، مرداد ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

چهارم شهریور ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتدایی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

هفدهم مرداد ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

پانزدهم مرداد ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

ششم تیر ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش  و تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس روشها و فنون تدریس از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

چهارم تیر ۱۴۰۲:  تعداد ۱۵ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس روانشناسی تربیتی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

هیجدهم خرداد ۱۴۰۲:  تعداد ۲۰ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲:  تعداد ۲۰ سوال استخدامی با پاسخنامه کلیدی از درس تعلیم و تربیت اسلامی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال استخدامی درس معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی با پاسخنامه کلیدی، از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲  به بسته افزوده شد.

یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲: تعداد ۲۰ سوال درس تاریخ و فرهنگ تمدن با پاسخنامه کلیدی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری) اردیبهشت ۱۴۰۲ به بسته افزوده شد

بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۲: تعداد ۷۰ سوال استخدامی از مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی از منابع حیطه تخصصی به بسته افزوده شد.

شانزدهم فروردین ۱۴۰۲: تعداد ۷۰ سوال استخدامی از مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی از منابع حیطه تخصصی به بسته افزوده شد.

هشتم فروردین ۱۴۰۲: تعداد ۷۰ سوال استخدامی از مفاهیم پایه متون و روشهای یاددهی ریاضی دوره ابتدایی از منابع حیطه تخصصی به بسته افزوده شد.

بیستم و هفتم اسفند ۱۴۰۱: تعداد ۷۰ سوال استخدامی از اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش به بسته افزوده شد.

بیستم اسفند ۱۴۰۱: تعداد ۳۶ سوال استخدامی از وصیت نامه امام خمینی (ره) برای درس دانش سیاسی ، اجتماعی و حقوق اساسی و تعداد ۳۸ سوال استخدامی از کتاب « مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران » و تعداد ۲۰ سوال استخدامی از کتاب « خدمات متقابل ایران و اسلام » برای درس تاریخ و فرهنگ تمدن به بسته افزوده شد.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۱: تعداد ۵۵ سوال استخدامی از درس معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی از کتاب های طرح کلی اندیشه اسلامی و همرزمان حسین به همراه جزوات خلاصه شده از این دو کتاب به بسته افزوده شد

یازدهم اسفند ۱۴۰۱: بسته دقیقا مطابق مواد آزمون اعلامی آزمون استخدامی اردیبهشت ۱۴۰۲ بروز رسانی شد

هفتم اسفند ۱۴۰۱ :  تعداد ۱۴ سوال از درس روانشناسی رشد از آزمون های استخدامی آموزش و پرورش به بسته افزوده شد.

سوم اسفند ۱۴۰۱ : تعداد ۲۹ سوال از درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۱ به بسته افزوده شد

بیست و ششم آذر ۱۴۰۱: سوالات درس روانشناسی رشد از سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و سالهای دیگر به بسته افزوده شد.

شانزدهم مهر ۱۴۰۱: تعداد ۳۰ سوال از درس روش ها و فنون تدریس از سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی به همراه دو جزوه خلاصه شده ازدرس روش ها و فنون تدریس  و تعداد ۵۰ سوال از درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت از سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی به همراه یک جزوه خلاصه شده از این درس به بسته افزوده شد.

پانزدهم شهریور ۱۴۰۱: تعداد ۶۰ سوال از درس روش ها و فنون تدریس از سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگار ابتدایی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموعه اول به بسته افزوده شد.

 

نکات مهم:

۱- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید. علاوه بر آن، همزمان لینک های محصول به ایمیل شما هم ارسال میشود.

۲- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است.

۳- فایل با فرمت zip است که با نرم افزار winzip بایستی از حالت فشرده خارج کنید.

۴- با خرید این مجموعه ، ۱۵ لینک دانلود برای چهار مجموعه فوق دریافت خواهید کرد.

شماره تماس جهت پشتیبانی : ۰۹۳۷۴۲۲۳۶۵۵

(امکان ارسال پیام به این شماره از طریق ایتا، واتساپ و تلگرام)