آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در نظر دارد برای تامین نیروهای بیمارستان جدیدالاحداث امام خمینی(ره) شهریار، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی به صورت پیمانی استخدام نمایند.
ثبت‌نام این آزمون تا پایان روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد شد.

دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

ثبت نام آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

 

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مامایی

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آناتومی

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی پرستاری

دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی پزشک عمومی

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی

دوره آموزشی ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون های استخدامی

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس شبکه

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی متصدی امور دفتری

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس امور اداری

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس حقوقی

دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی تاسیسات حرارتی و برودتی

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس خرید ، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس منابع انسانی