آزمون استخدام وزارت بهداشت

آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به شروع ثبت نام در آزمون استخدامی…