آزمون استخدامی شرکت تعمیر و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی
۱ بهمن ۱۴۰۱

آزمون استخدامی شرکت تعمیر و پشتیبانی نیروگاه‌های اتمی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه‏های اتمی جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود برای کار […]