استخدام ذوب آهن اصفهان

استخدام شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۹۹ شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، بر اساس…