ادامه مطلب
ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری شروع شد 1
16 اسفند 1398

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری شروع شد

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری شروع شد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی اجرا و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در اجرای بند «ب» […]