تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی 1

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۲ به منظور جذب نیرو و کارمند…