×
خرید
سوالات استخدامی مدار الکتریکی
5،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی مدارهای الکتریکی

با توجه به اینکه درس مدارهای الکتریکی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به صنعت برق است لذا دانلود جزوات […]

خرید
19،900 تومان 16،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی تکنسین برق

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی تکنسین برق ویژه آزمون استخدامی صنعت برق است و این نمونه سوالات برای آزمونهای […]

خرید
مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی
2،900 تومان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی

با توجه به اینکه درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر […]

خرید
14،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی کارشناس مالی

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس مالی آزمون استخدامی وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های توزیع […]

خرید
مدیریت مالی
2،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی

با توجه به اینکه درس مدیریت مالی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر ارگان های اجرایی، بانک […]

خرید
14،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق، نیروگاه

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی مهندسی برق گرایش قدرت، در آزمون استخدامی نیروگاه ها می باشد.   این بسته […]

خرید
11،900 تومان

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس منابع آب در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع […]

خرید
4،900 تومان

دانلود نمونه سوالات و جزوات استخدامی شیمی معدنی

درس شیمی معدنی یکی از مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است و بدین منظور نمونه سوالات استخدامی شیمی معدنی در این […]

خرید
تئوری مدیریت
4،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت

با توجه به اینکه درس تئوری مدیریت یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر ارگان های اجرایی، بانک […]

خرید
14،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی مهندسی شیمی نیروگاه

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس شیمی آزمون استخدامی وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های توزیع […]

0