خرید
دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی
11،900 تومان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی

با توجه به اینکه درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر […]

خرید
تئوری مدیریت
7،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت با توجه به اینکه درس تئوری مدیریت یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان)
29،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان)

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان) این بسته کاملترین نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و […]

خرید
مدیریت مالی
2،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی

با توجه به اینکه درس مدیریت مالی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر ارگان های اجرایی، بانک […]

خرید
17،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مامور گارد انتظامات زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی مامور گارد انتظامات زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون سازمان زندان­ ها […]

خرید
17،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور انتظامی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس امور انتظامی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون سازمان زندان­ […]

خرید
16،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون […]

خرید
2،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری

با توجه به اینکه درس قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری یکی از مواد آزمون استخدامی استخدامی دستگاه […]

خرید
7،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون مجازات اسلامی

با توجه به اینکه درس قانون مجازات اسلامی یکی از مواد آزمون استخدامی استخدامی دستگاه های اجرایی می باشد لذا نمونه سوالات قانون […]

خرید
16،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون […]

0