خرید
سوالات استخدامی حقوق مدنی
11،900 تومان

دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی

دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی درس حقوق مدنی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته شغلی مرتبط با علوم قضائی […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان)
29،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان)

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و املاک (بایگان) این بسته کاملترین نمونه سوالات استخدامی کاردان ثبت اسناد و […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مامور گارد انتظامات زندان ها 1
17،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مامور گارد انتظامات زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی مامور گارد انتظامات زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون سازمان زندان­ ها […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور انتظامی زندان ها 6
17،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور انتظامی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس امور انتظامی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون سازمان زندان­ […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان ها 11
16،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون […]

خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری 16
2،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری

با توجه به اینکه درس قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری یکی از مواد آزمون استخدامی استخدامی دستگاه […]

خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون مجازات اسلامی 17
7،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون مجازات اسلامی

با توجه به اینکه درس قانون مجازات اسلامی یکی از مواد آزمون استخدامی استخدامی دستگاه های اجرایی می باشد لذا نمونه سوالات قانون […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها 18
16،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها

این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی کارشناس امور تأمینی و تربیتی زندان ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همچون […]

خرید
دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی کیفری 23
6،900 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به اینکه درس قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواد آزمون استخدامی استخدامی دستگاه های اجرایی می باشد لذا نمونه […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی قضاوت 24
14،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی قضاوت

این بسته کاملترین نمونه سوالات آزمون استخدامی قضاوت می باشد که بر اساس آخرین آزمون برگزار شده تنظیم شده است و با […]

0