خرید
مدیریت مالی
11،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی با توجه به اینکه درس مدیریت مالی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط […]

خرید
دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی
11،900 تومان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی

با توجه به اینکه درس مالیه عمومی، بودجه و برنامه ریزی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط به مالی در اکثر […]

خرید
سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت
14،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت با توجه به برگزاری آزمون استخدامی بانک تجارت ، بسته کامل نمونه سوالات آزمون […]

خرید
تئوری مدیریت
7،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس تئوری مدیریت با توجه به اینکه درس تئوری مدیریت یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط […]

خرید
دانلود بسته کامل سوالات استخدامی بانک پارسیان 1
14،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی بانک پارسیان

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی بانک پارسیان، بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک پارسیان در قالب دو مجموعه زیر تهیه […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت 2
14،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت با دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت می توانید آمادگی لازم برای آزمون استخدامی […]

خرید
دانلود جزوه و سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک 3
4،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک

درس مدیریت استراتژیک یکی از مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است و بدین منظور نمونه سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک در این […]

خرید
دانلود بسته کامل سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر 4
14،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی بانک قرض الحسنه مهر

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی بانک قرض الحسنه مهر، بسته کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی برای متقضیان شغل متصدی امور بانکی […]

خرید
دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور 5
11،900 تومان

دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور

در این بسته اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور را که اکثرا دارای پاسخنامه می باشند […]

خرید
دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس پول، ارز و بانکداری
4،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس پول، ارز و بانکداری

با توجه به اینکه درس پول، ارز و بانکداری یکی از مواد آزمون استخدامی بانک های دولتی و خصوصی برای رشته های شغلی […]

0