×
خرید
دانلود بسته کامل سوالات استخدامی متصدی امور بانکی
39،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی متصدی امور بانکی

دانلود بسته کامل سوالات استخدامی متصدی امور بانکی این بسته، کاملترین مجموعه سوالات استخدامی رشته شغلی متصدی امور بانکی برای  پنجمین آزمون […]

خرید
دانلود جزوات و سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک
14،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک

دانلود جزوه و سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک درس برنامه ریزی استراتژیک یکی از مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است و […]

خرید
دانلود جزوات و سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک 1
11،900 تومان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک

دانلود جزوات و سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک درس مدیریت استراتژیک یکی از مواد آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است و بدین منظور […]

خرید
دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت 2
33،900 تومان

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت با دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی مدیریت می توانید آمادگی لازم برای آزمون استخدامی […]

خرید
دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک ملت
39،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک ملت با توجه به برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت ، بسته کامل نمونه سوالات آزمون […]

خرید
سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت
24،900 تومان

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

دانلود بسته کامل سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت با توجه به برگزاری آزمون استخدامی بانک تجارت ، بسته کامل نمونه سوالات آزمون […]

خرید
دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه 3
11،900 تومان

دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه

دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه درس بازارهای مالی و سرمایه یکی از مواد آزمون استخدامی رشته شغلی […]

خرید
سوالات استخدامی دانش علوم بانکی (پول، ارز و بانکداری)
14،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی دانش علوم بانکی (پول، ارز و بانکداری)

دانلود جزوه و سوالات استخدامی دانش علوم بانکی (پول، ارز و بانکداری) با توجه به اینکه درس دانش علوم بانکی (پول، ارز و […]

خرید
درس اقتصاد خرد و کلان
14،900 تومان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس اقتصاد خرد و کلان

دانلود جزوات و سوالات استخدامی درس اقتصاد خرد و کلان با توجه به اینکه درس اقتصاد خرد و کلان یکی از مواد […]

خرید
مدیریت مالی
11،900 تومان

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی

دانلود جزوه و سوالات استخدامی درس مدیریت مالی با توجه به اینکه درس مدیریت مالی یکی از مواد آزمون استخدامی رشته های مرتبط […]

0