دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور

تعداد فایل PDF :
تاریخ انتشار:
دسته بندی:
تعداد بازدید:
2672 بازدید
11،900 تومان
  خرید + دانلود

در این بسته اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور را که اکثرا دارای پاسخنامه می باشند را می توانید دانلود نمائید که منبع آموزشی مفیدی جهت آمادگی بیشتر برای آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی کشور است که شامل موارد ذیل است:

1- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک مسکن در سال 1386 با پاسخنامه حاوی 325 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، هوش و استعداد ذهنی، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی، کامپیوتر ICDL
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی و بانکداری شامل: اقتصاد، ریاضی و آمار
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته حسابداری
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های آمار و ریاضی
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته مهندسی عمران – عمران
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

2-اصل دو دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک صادرات در سال 1394 با پاسخنامه حاوی 660 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی، فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی
 • سوالات تخصصی(مشترک بین تمامی رشته ها)  شامل دروس حسابداری عمومی 1 و 2، اصول و مبانی مدیریت و دانش امور بانکی
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های حسابداری، بانکداری، صنایع، علوم اقتصادی و مدیریت
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و IT
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته های ریاضی و آمار
 • سوالات تخصصی ویژه داوطلبان رشته حقوق

 

3- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین در سال 1393 با پاسخنامه حاوی 170 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان انگلیسی و  هوش و استعداد ذهنی
 • سوالات اختصاصی بانک اقتصاد نوین شامل ریاضیات (کلیه رشته ها)
 • سوالات اختصاصی بانک اقتصاد نوین شامل سوالات کامپیوتر (کلیه رشته ها)
 • سوالات اختصاصی بانک اقتصاد نوین شامل اقتصاد (ویژه رشته های تحصیلی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری)
 • سوالات اختصاصی بانک اقتصاد نوین شامل سوالات حسابداری (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری)
 • سوالات اختصاصی بانک اقتصاد نوین شامل سوالات مدیریت (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری)
 • سوالات زبان انگلیسی ( ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری، ریاضی و آمار)

 

4- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک گردشگری در سال 1393 بدون پاسخنامه حاوی 140 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش، معارف اسلامی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر، ریاضی و آمار مقدماتی، هوش و استعداد ویژه، زبان انگلیسی
 • سوالات تخصصی

 

5- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک کشاورزی در سال 1387 و 1388 با پاسخنامه حاوی 230 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل کامپیوتر، هوش و ریاضیات، اطلاعات عمومی و ادبیات، زبان انگلیسی
 • دروس اختصاصی رشته های رایانه، برق و آمار
 • دروس اختصاصی رشته رایانه (نرم افزار و سخت افزار)
 • دروس اختصاصی رشته آمار کاربردی
 • دروس اختصاصی رشته حقوق قضایی
 • دروس اختصاصی رشته های حسابداری، علوم بانکی، علوم اقتصادی (نظری، کشاورزی، بازرگانی)، امور مالی و مالیاتی

 

6- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک مسکن مقطع دیپلم در سال 1386 با پاسخنامه حاوی 185 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، هوش و استعداد تحصیلی، ریاضیات و آمار، زبان انگلیسی، مبانی کامپیوتر و روانشناسی شخصیت

 

7- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک مهر اقتصاد در سال 1387 با پاسخنامه حاوی 230 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی
 • سوالات تخصصی رشته های مدیریت (دولتی، بازرگانی، صنعتی، مالی، بانکداری)
 • سوالات تخصصی رشته حسابداری
 • سوالات تخصصی رشته علوم اقتصادی
 • سوالات تخصصی رشته رایانه (نرم افزار و سخت افزار)
 • سوالات تخصصی رشته ریاضی و آمار (کلیه گرایش ها)

 

8- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک ملی در مقاطع دیپلم و کاردانی، در سال 1386 با پاسخنامه حاوی 105 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل معارف اسلامی، اطلاعات عمومی، ریاضیات، اطلاعات عمومی رایانه، زبان انگلیسی

 

9- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک ملت برای مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال 1393 با پاسخنامه حاوی 125 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی، ریاضیات، اطلاعات عمومی و بانکداری و روانشناسی شخصیت

 

10- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران برای مقطع دیپلم در سالهای 1386 و 1387 با پاسخنامه حاوی 200 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، مهارت های رایانه (ICDL)، اطلاعات عمومی و هوش، ریاضیات، زبان انگلیسی و روانشناسی شخصیت

 

11- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک صادرات در سال1387 با پاسخنامه حاوی 100 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، هوش و استعداد سنجی، ریاضی، زبان انگلیسی

 

12- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک سپه برای مقطع دیپلم در سال1387 با پاسخنامه حاوی 90 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل احکام و بینش اسلامی، کامپیوتر، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی، استعداد

 

13- اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک سپه برای مقطع کارشناسی و بالاتر در سال 1387 با پاسخنامه حاوی 235 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل احکام و بینش اسلامی، آشنایی با مفاهیم پایه کامپیوتر و اینترنت، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی، استعداد
 • سوالات تخصصی ریاضی و آمار برای رشته های حسابداری، بانکداری، مدیریت و اقتصاد، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، معماری و ریاضی
 • سوالات تخصصی رشته بانکداری
 • سوالات تخصصی رشته حسابداری
 • سوالات تخصصی رشته اقتصاد
 • سوالات تخصصی رشته مدیریت
 • سوالات تخصصی رشته حقوق
 • سوالات تخصصی رشته معماری

 

14- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک تجارت در سال 1386 با پاسخنامه حاوی 150 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، ریاضیات و آمار، کامپیوتر (ICDL)، اطلاعات عمومی و هوش، ریاضیات، زبان انگلیسی

 

15- اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانک تجارت در سال 1387 با پاسخنامه حاوی 150 سئوال از:

 • دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و معارف اسلامی، هوش، اطلاعات عمومی، مهارت های رایانه (ICDL)، زبان انگلیسی

 

نکته مهم: اگر قصد شرکت در یکی از آزمون های استخدامی بانک های کشور را دارید با توجه به این که سوالات آزمون های استخدامی بانک ها اکثرا در یک فرمت شبیه به هم می باشد تنها به دفترچه سوالات استخدامی بانک مورد نظرتان اکتفا نکنید و در صورت داشتن زمان کافی دفترچه تمامی بانک ها را مطالعه نمائید.

 

راهنمای خرید:

1- بلافاصله پس از پرداخت موفق محصول دانلودی، لینک های محصول برای شما نمایش داده می شود که می توانید بلافاصله شروع به دانلود نمایید. علاوه بر آن، همزمان لینک های محصول به ایمیل شما هم ارسال میشود و اعتبار لینک های دانلود پنج روز پس از خریدمی باشد لذا سریعا نسبت به دانلود محصول اقدام نمائید.

2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است.

3- لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق صفحه تماس با ما ارسال نمائید.

شماره تماس جهت پشتیبانی : 09374223655

(امکان ارسال پیام از طریق تلگرام به این شماره)

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • فایل دانلود شده بصورت zip بایستی با نرم افزار winzip از حالت فشرده خارج کنید
 • امکان پرداخت آنلاین با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۳۷۴۲۲۳۶۵۵ پیام خود را ارسال نمائید تا پشتیبان تسنا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.