استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان

شرکت فنی و مهندسی طیف افشان در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در سال جاری نسبت به تامین نیرو در بخشهای سیمبانی، مامور قرائت کنتور برق،نگهبان، آبدارچی و خدمات،و راننده خودرو سنگین جمعا به تعداد ۹۱ نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی،مصاحبه و گزینش ، اقدام نماید . لذا افراد واجد شرایط می توانند با دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ لغایت ۳ تیر ماه ۱۳۹۸ از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.

 برای مشاهده دفترچه راهنما اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده منابع آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود بسته کامل سوالات عمومی آزمون استخدامی شرکت فنی و مهندسی طیف افشان اینجا را کلیک کنید

جهت ثبت نام آزمون اینجا را کلیک کنید