استخدام شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)

شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) و شرکت عدالت توسعه شمال در نظر دارند برای اجرای قراردادهای با شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال جاری نسبت به تامین نیروی حجمی خود در بخشهای اپراتور پست (تانش) و نگهبان (عدالت توسعه شمال) جمعا به تعداد ۱۱۵ نفر مرد، از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند بکارگیری نمایند.

جهت دانلود دفترجه راهنمای آزمون تامین نیرو شرکت های تانش و عدالت توسعه شمال( پیمانکار طرف قرارداد با شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)  اینجا را کلیک کنید.

جهت دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی اپراتور پست و کارشناس بهره برداری پست، شرکت های تانش و عدالت توسعه شمال اینجا را کلیک کنید